Български език Bahasa indonesia
нехайство kelalaian
Wiktionary Links