Български език Bahasa indonesia
съдба takdir
Wiktionary Links