Български език Bahasa indonesia
създавам membikin
Wiktionary Links