🇸🇪 sv de 🇩🇪

erytrocyt noun {u}

erytrocyten, erytrocyterna
  • hemoglobinfylld cell i blodet
Erythrozyt
Wiktionary Links