Ελληνικά Lietuvių kalba
Βίβλος Biblija
βίβλος Biblija {f}