Ελληνικά Lietuvių kalba
Δανιήλ
  • Βιβλίο Παλαιάς Διαθήκης
Danieliaus knyga
Danielius
Δανιήλ
  • όνομα Δανιήλ
Danielis
Danielius