Ελληνικά Lietuvių kalba
Λονδίνο lonˈði.no Londonas