Ελληνικά Nederlands
Απρίλιος aˈpɾi.li.ɔs april /ɑˈprɪl/