Ελληνικά Nederlands
Δανιήλ
  • Βιβλίο Παλαιάς Διαθήκης
  • όνομα Δανιήλ
Daniël
Daneel