Ελληνικά Nederlands
Δεκέμβριος ðɛˈcɛm.vɾi.ɔs december