Ελληνικά Nederlands
Ιάκωβος Jaap
Jakobus /jaˈkobʏs/
Jacobus