Ελληνικά Nederlands
Ισπανία Spanje /ˈspɑ.ɲə/, /ˈspɑɲ.jə/