Ελληνικά Nederlands
Ισπανία Spanje /ˈspɑɲ.jə/, /ˈspɑ.ɲə/