Ελληνικά Nederlands
Λονδίνο lonˈði.no Londen /ˈlɔndən/