Ελληνικά Nederlands
ένα ˈe.na
  • το αριθμητικό 1
een
één /eːn/
είκοσι ένα γλ=el eenentwintig /ˌe.nən.ˈtʋɪn.təχ/
Wiktionary Links