Ελληνικά Nederlands
έρημος
  • άνυδρη ή ακατοίκητη περιοχή
woestijn
woestenij
wildernis
έρημος
  • μοναχικός, απομονωμένος
doods
eenzaam
uitgestorven
verlaten
woest
Wiktionary Links