Ελληνικά Nederlands
αγχώδης γλ=el bezorgd
Wiktionary Links