Ελληνικά Nederlands
βλάκας idioot /idi'ot/
dom /dɔm/
stom
bot
onbenullig
schaapachtig
Wiktionary Links