Ελληνικά Nederlands
γνώση γλ=el kennis /ˈkɛnɪs/
medeweten
kenvermogen
kunde /ˈkʏndə/
Wiktionary Links