Ελληνικά Nederlands
είκοσι ένα eenentwintig /ˌe.nən.ˈtʋɪn.təχ/
Wiktionary Links