Ελληνικά Nederlands
εδώ γλ=el
  • τοπικό
hier
alhier
hierzo
Wiktionary Links