Ελληνικά Nederlands
ζώο ˈzo.o dier
beest /beːst/
Wiktionary Links