Ελληνικά Nederlands
κρεβάτι kɾeˈva.ti
  • έπιπλο
bed /bɛd/, /bɛt/
legerstede
sponde
Wiktionary Links