Ελληνικά Nederlands
λάθος γλ=el
  • λάθος
fout /fɑut/
vergissing /vɛr.ˈɣɪ.sɪŋ(g)/, /vər.ˈɣɪ.sɪŋ/, /vər.ˈχɪ.sɪŋ/
abuis /aˈbœys/
dwaling
κατά λάθος misverstaan
Wiktionary Links