Ελληνικά Nederlands
οξυγόνο γλ=el
  • οξυγόνο
zuurstof /ˈzyːrstɔf/
Wiktionary Links