Ελληνικά Nederlands
πατάτα paˈta.ta
  • φυτό και κόνδυλος
aardappel
patat
Wiktionary Links