Ελληνικά Nederlands
πηγαίνω γλ=el
  • πηγαίνω
gaan
lopen
rijden /ˈrɛɪ̯də(n)/, /ˈrɛːdə(n)/
karren
varen
Wiktionary Links