Ελληνικά Nederlands
προφήτης
  • θρησκευτικό πρόσωπο
  • προβλέπει το μέλλον
profeet
ziener /zinər/
Wiktionary Links