Ελληνικά Nederlands
σκύλος ˈsci.los hond
Wiktionary Links