Ελληνικά Nederlands
φωτιά γλ=el vuur /vyːr/
Wiktionary Links