Ελληνικά Nederlands
ψύξη koude /ˈkɑu̯də/
Wiktionary Links