🇸🇪 sv el 🇬🇷

eller conjunction

  • binder ihop två ord, satsdelar, fraser och liknande där någon av delarna förväntas gälla (ofta, men inte nödvändigtvis, står delarna i något motsatsförhållande till varandra, där den ena delen förväntas utesluta den andra)
ή, είτε
Wiktionary Links