🇸🇪 sv el 🇬🇷

fråga noun {u}

frågan, frågorna
  • begäran om information eller att få en upplysning i ett visst ärende
ερώτηση, ερώτημα
  • något som är värt eller intressant att diskutera
ερώτηση

fråga verb

frågar, frågade, frågat
  • säga eller skriva något i syfte att begära information; uttala eller skriva en fråga
ρωτώ
Wiktionary Links