🇸🇪 sv el 🇬🇷

medicin noun {u}

medicinen, medicinerna
  • kemiskt ämne i fast tablett, flytande lösning eller annan form som via mun, hud, analöppning eller på annan väg intages i kroppen för att påverka denna, ofta för att lindra symptom vid sjukdom eller skada eller för att bota sjukdom
ιατρική
Wiktionary Links