🇸🇪 sv el 🇬🇷

men conjunction

  • förbinder två satser eller satsdelar och betecknar motsättning mellan dessa
αλλά, όμως

men noun {n}

menet/mennet, menen/mennen
  • substantiverad användning av konjunktionen men som anspelar på dess karaktär av att inleda invändningar
αλλά, μα
Wiktionary Links