🇸🇪 sv el 🇬🇷

resa noun {u}

resan, resorna
  • tillfälle när en eller flera personer (kanske till fots men vanligtvis medelst en följd av höghastighetsfordon) förflyttar sig från en plats till en annan (med ett så stort avstånd mellan platserna att det tar förhållandevis lång tid)
ταξίδι, ταξιδεύω

resa verb

reser, reste, rest
  • (kanske till fots men vanligtvis medelst en följd av höghastighetsfordon) förflytta sig från en plats till en annan (med ett så stort avstånd mellan platserna att det tar förhållandevis lång tid)
ταξιδεύω
Wiktionary Links