🇸🇪 sv el 🇬🇷

skål noun {u}

skålen, skålarna
  • mindre uppåt öppet kärl, ofta av porslin eller glas och med platt undersida för placering på plan yta, ofta i syfte att hålla mat (ofta godsaker) eller andra mindre föremål på ett bord
μπολ

skal noun {n}

skalet, skalen
  • hölje eller yta som döljer eller skyddar något
φλούδα

skäl noun {n}

skälet, skälen
  • anledning, orsak, grund
λόγος
  • ställe där förgrening sker
  • den öppning mellan de längsgående trådarna (varpen) där skytteln löper fram och tillbaka
ρίχνω

skål interjection

  • utrop varpå man dricker tillsammans
εις υγείαν, στην υγειά
Wiktionary Links