🇸🇪 sv el 🇬🇷

vatten noun {n}

vattnet, vattnen
  • en färg-, lukt- och smaklös vätska; kemisk förening mellan väte och syre, bestående av två väte- och en syreatom (H₂O), diväteoxid
νερό, ύδωρ

vätte noun {u}

vätten, vättarna
  • underjordiskt, småvuxet och gråklätt väsen som gärna bosätter sig i anslutning till människor under byggnaderna på deras gårdar
καλικάντζαρος
Wiktionary Links