🇸🇪 sv el 🇬🇷

vinst noun {u}

vinsten, vinsterna
  • begrepp inom nationalekonomi och företagsekonomi (även om vanligt folks transaktioner); intäkter minus kostnader
κέρδος
  • seger i en tävling, ett lotteri eller liknande
νίκη
  • priset för placering i en tävling, särskilt om det rör sig om varor eller pengar o.dyl.
βραβείο
Wiktionary Links