Suomi English
aalto
  • laine, meren tai järven pinnassa etenevä kohouma
wave /weɪv/
aalto
  • energian eteneminen jonkin suureen jaksollisen vaihtelun avulla
Mexican wave
sähkömagneettinen aalto
  • (fysiikka, radiotekniikka) sähkömagneettisen värähtelyn etenemiseen liittyvä, etenemissuuntaan nähden poikittainen aaltoliike
electromagnetic wave
seisova aalto
  • ilmiö, jossa kaksi vastakkaisiin suuntiin etenevää samantaajuista aaltoa interferoivat keskenään
fixed wave
standing wave
stationary wave
saha-aalto sawtooth wave
kuuma aalto hot flush
vihreä aalto green wave
itsemurha-aalto
  • yhteiskunnallisena ilmiönä itsemurhien selvä kasvu
suicide wave
aalto-hiukkasdualismi
  • kvanttimekaniikan käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että sähkömagneettisella säteilyllä ja aineella on sekä aalto­liikkeen että hiukkasten ominaisuuksia
wave–particle duality
painovoima-aalto gravitational wave /ˌɡɹæ.vəˈteɪ.ʃə.nəl weɪv/
korealainen aalto Korean Wave
sahalaita-aalto sawtooth wave
Elliottin aalto Elliott wave
seisminen aalto seismic wave
Wiktionary Links