Suomi English
hyvä
  • sellainen, joka tai mikä on eettisesti ja muutoinkin positiivinen
good /ɡʊd/, /ɡʊ(d)/, [ɡʊ̈d]
hyvä
  • kannustava tai kehuva huudahdus
bravo /ˈbɹɑvoʊ/, /ˈbɹɑːvəʊ/
ole hyvä
  • annettaessa jotakin lausuttava kohteliaisuus
here you are
there you go
ole hyvä
  • vastaus kiitokseen
you're welcome
ole hyvä
  • pyydettäessä lausuttava kohteliaisuus
please
hyvä veli -järjestelmä
  • ystävien suosiminen esimerkiksi poliittisiin paikkoihin nimittämisessä
cronyism /ˈkɹəʊ.ni.ɪ.zəm/, /ˈkɹoʊ.ni.ɪ.zəm/
hyvä lähetti
  • lähettiä, jonka liikkuvuutta omat sotilaat eivät rajoita sanotaan hyväksi lähetiksi
good bishop
hyvä tapa way /weɪ/
hyvä onni good luck /ˌɡʊd ˈlʌk/
ihan hyvä decent /ˈdiːsənt/
hyvä veto finesse /fɪˈnɛs/
hyvä usko good faith /ˌɡʊd ˈfeɪθ/
hyvä peli goer /ˈɡoʊɚ/
hyvä puhe hear, hear
hyvä teko good turn
olkaa hyvä be my guest
hyvä puoli positive /ˈpɑzɪ̈tɪv/, /ˈpɒzɪ̈tɪv/
hyvä tahto goodwill /ɡʊdˈwɪl/
hyvä juttu good job
hyvä suhde rapport /ɹæˈpɔɹ/
hyvä tuuli high spirits
hyvä elämä good life
melko hyvä goodish
hyvä käytös decorum /dɪˈkɔːɹəm/
hyvä ampuja rifleman
hyvä yritys nice try
hyvä huomio well spotted
hyvä lentäjä flighty /ˈflaɪti/
yleinen hyvä common good
hyvä kysymys good question
erittäin hyvä great /ɡɹeɪt/
ole hyvä vain be my guest
yhteinen hyvä common good
hyvä mieliala high spirits
olla yhtä hyvä match /mæt͡ʃ/
riittävän hyvä equal /ˈiːkwəl/
hyvä haltiatar fairy godmother
voi hyvä Luoja oh my God
istu, ole hyvä please sit down
hyvä julkisuus good press
olkaa hyvä vain be my guest
hyvä rahanlähde gravy train
yksityinen hyvä private good
hiljaa hyvä tulee more haste, less speed
olla erittäin hyvä excel /ɪkˈsɛl/
istukaa, olkaa hyvä please sit down
toivossa on hyvä elää hope springs eternal
hyvä on all right /ˌɔːlˈɹaɪt/
hyvä työ God's work
poissa hyvä, kotona paras there's no place like home
ei uutisia on hyvä uutinen no news is good news
liian hyvä ollakseen totta too good to be true
ole hyvä, sano se uudelleen please say that again
kaikki hyvä loppuu aikanaan all good things come to an end
olkaa hyvä ja antakaa minulle give me
hyvä mieli on kuin alituiset pidot a contented mind is a perpetual feast
laina on hyvä maksaa takaisin ajoissa short reckonings make long friends
yksikään hyvä työ ei jää rankaisematta no good deed goes unpunished
Wiktionary Links