Suomi English
ihminen
  • nykyihminen, kahdella jalalla kulkeva nisäkäs (Homo sapiens sapiens), joka kuuluu kädellisten lahkoon muiden ihmisapinoiden kanssa
human /ˈju.mən/, /ˈ(h)juː.mən/, /ˈ(h)ju.mən/, /ˈhjuː.mən/
man [mɑn], [mɛn], /mæn/, [mɛən]
ali-ihminen
  • (rasistinen, kansallissosialistisessa ideologiassa) arjalaista alempiarvoisempi ihmislajin edustaja, esimerkiksi juutalainen
subhuman [sʌbˈhjuːmən]
yli-ihminen superman /ˈsupɚmæn/, /ˈs(j)uːpəmæn/
cis-ihminen cis person
villi-ihminen savage /ˈsævɪdʒ/
rikas ihminen rich man
nuori ihminen youngster /ˈjʌŋstə/, /ˈjʌŋstɚ/
kunnon ihminen salt of the earth
Jumalan ihminen man of God
ihailtava ihminen sport /spo(ː)ɹt/, /spɔː/, /spoət/, /spɔːt/, /spɔɹt/
olla vain ihminen put one's pants on one leg at a time
tavallinen ihminen straight /stɹeɪt/
arvaamaton ihminen loose cannon
sivistymätön ihminen pagan /ˈpeɪɡən/
Cro-Magnonin ihminen Cro-Magnon
alkukantainen ihminen primitive /ˈpɹɪmɪtɪv/
ainutlaatuinen ihminen original /əˈɹɪdʒɪnəl/
yksinkertainen ihminen primitive /ˈpɹɪmɪtɪv/
pahantahtoinen ihminen illwisher
ihminen on kaiken mitta man is the measure of all things
yksikään ihminen ei ole saari no man is an island
ihminen päättää, Jumala säätää man proposes, God disposes
Wiktionary Links