Suomi English
käsi
  • ihmisen tai apinan yläraajan kärkiosa ranteesta sormenpäihin, käsi suppeassa merkityksessä
hand /hænd/
käsi
  • käsi laajassa merkityksessä, ihmisen tai apinan koko yläraaja olkapäästä sormenpäihin
arm /ɑːm/, /ɑɹm/
näkymätön käsi
  • kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen ilman keskussuunnittelua; taloudellista toimeliaisuutta ja hintoja ohjaava mekanismi, joka muodostuu lukuisten eri toimijoiden tekemistä itsenäisistä päätöksistä joista muodostuu tasapainoinen kokonaisuus
invisible hand
kasi eight /eɪt/
käsi- hand-held /ˈhændˌhɛld/
uusi käsi mulligan
oikea käsi right-hand man
kolmas käsi helping hand
käsi kädessä hand in hand /ˌhændɪnˈhænd/
auttava käsi helping hand
kulkea käsi kädessä go hand in hand
vannoa käsi Raamatulla swear on a stack of Bibles
Wiktionary Links