Suomi English
meri
  • laaja maapalloa peittävä vesimuodostuma, jossa on suolaista vettä
sea /siː/, /seɪ/
Etelä-Kiinan meri
  • Kiinan eteläpuolella sijaitseva Tyynenmeren reunameri
South China Sea
meri-ilmasto
  • kostea meren lähellä esiintyvä ilmasto, jossa lämpötilan vuotuiset ja vuorokautiset vaihtelut ovat yleensä melko pieniä, koska meri leudontaa
marine climate
maritime climate
oceanic climate
west coast climate
Itä-Kiinan meri East China Sea
Itä-Siperian meri East Siberian Sea
meri-ilma
  • mereltä puhaltava kostea ilma
sea air
meri- marine /məˈɹiːn/
aava meri open sea
Rauhallisuuden meri Sea of Tranquility
Wiktionary Links