Suomi English
olla
  • (kopula, joka rinnastaa kaksi asiaa) sisältää sama ominaisuus kuin jk, vastata identtisesti jtk (väliaikaisesti tai pysyvästi)
be /bi/, /biː/
olla
  • muodostaa osa todellisuudesta , pitää hallussaan jtk paikkaa (väliaikaisesti tai pysyvästi)
be /bi/, /biː/
exist /ɪɡˈzɪst/
olla
  • muodostaa eksistentiaalilauseen ("jossakin on jotakin" -tyyppisen lauseen)
be /bi/, /biː/
there's
olla
  • (adess. + y. 3. p. + nominatiivi/partitiivi/akkusatiivi) sana, jolla ilmaistaan omistusta
have /heɪv/, /həv/, /hæv/, /hæf/
olla kyse about /əˈ bʌʊt/, /əˈ baʊt/, /əˈ bɛʊt/
anti olla never mind /ˈnɛ.vɚˌmaɪnd/, /ˈnɛv.ə(ɹ)ˌmaɪnd/
olla yötä sleep over
olla lupa feel free
anna olla leave it be
olla pakko have to /ˈhæf.tə/, /ˈhæv.tuː/, /ˈhæf.tu/
olla kulma angle /ˈæŋ.ɡəl/
olla tilaa seat /siːt/
olla varma bet /ˈbɛt/
olla läsnä attend /əˈtɛnd/
olla kuuma glow /ɡloʊ/, /ɡləʊ/
olla kiero squint /skwɪnt/
olla varaa afford /əˈfoɹd/, /əˈfɔːd/, /əˈfo(ː)ɹd/, /əˈfoəd/
olla sukua cognate /ˈkɒɡ.neɪt/, /ˈkɑɡ.neɪt/
olla suhde have an affair
antaa olla let be
olla väliä make a difference
olla onnea luck out
olla sujut call it even
olla elossa live /lɪv/
olla velkaa owe /əʊ/, /oʊ/
olla yllään wear /wɛə(ɹ)/, /wɛə/
olla paikka seat /siːt/
olla huippu peak /piːk/
olla eduksi profit /ˈpɹɑfɪt/, /ˈpɹɒfɪt/
olla poissa absent /ˈæb.sn̩t/
olla tapana tend /tɛnd/
olla täynnä brim /bɹɪm/
olla hiljaa be silent
olla mukana take part
olla järkeä make sense
olla mieltä opine /oʊˈpaɪn/, /ə(ʊ)ˈpaɪn/
olla validi validate /ˈvæl.ə.deɪt/, /ˈvæl.ɪ.deɪt/
olla tiellä frustrate /ˈfɹʌstɹeɪt/, /fɹəˈstɹeɪt/
olla äitinä mother /ˈmʌðɚ/, /ˈmʌðə(ɹ)/
olla tylsää be bored
olla poikaa hit the spot
olla juntti fall off the turnip truck
olla menkat have the painters in
olla kysymys about /əˈ bʌʊt/, /əˈ baʊt/, /əˈ bɛʊt/
olla ehdolla run /ɹʌn/, /ɹʊn/
olla seurana accompany /ə.ˈkʌm.pə.ni/
olla syvältä blow /bləʊ/, /bloʊ/
olla rivissä range /ɹeɪndʒ/
olla uskoton wander /ˈwɑndɚ/, /ˈwɒndə/
olla vinossa squint /skwɪnt/
olla parempi excel /ɪkˈsɛl/
olla asiakas subscribe /səbˈskɹaɪb/
olla nimeltä be called
olla loisena parasitize
olla yhdessä spend time
olla suvussa run in the family
olla luvassa be in for
olla ykkönen come first
olla vastaan go against
olla vastoin go against
olla tärkeää much to be said
olla kuullut know someone from Adam
olla syvällä go deep
olla jäljellä remain /ɹɪˈmeɪn/
olla hyödyksi profit /ˈpɹɑfɪt/, /ˈpɹɒfɪt/
olla uhattuna hang /hæŋ/, [heɪŋ]
olla vaarassa stand [steənd], /stænd/
olla voimassa stand [steənd], /stænd/
olla peräisin stem /stɛm/
olla pakkasta freeze /ˈfɹiːz/
olla kyydissä ride /ɹaɪd/
olla yhteistä share /ʃɛəɹ/, /ʃɛə/
olla koukussa hook /hʊk/, /huːk/
olla kulmassa angle /ˈæŋ.ɡəl/
olla lätkässä crush /kɹʌʃ/
olla pihkassa crush /kɹʌʃ/
olla päällään wear /wɛə(ɹ)/, /wɛə/
olla vapaalla idle /ˈaɪd(ə)l/
olla valmiina stand by
olla yhteensä amount /əˈmaʊnt/
olla mieliksi fawn /fɔːn/
olla merkkinä indicate /ˈɪndɪkeɪt/
olla olemassa exist /ɪɡˈzɪst/
olla veloissa owe /əʊ/, /oʊ/
olla kunnolla behave /bɪˈheɪv/
olla tekeillä brew /bɹuː/
olla vastaava correspond /ˌkɑɹəˈspɑnd/, /ˌkɒɹəˈspɒnd/, /ˌkɔɹəˈspɑnd/
olla sekaisin baffle /ˈbæfl̩/
olla monopoli monopolize
olla oikeassa be right
olla ovelampi outsmart
olla myöhässä be late
olla ylhäällä sit up
olla kotoisin hail from
olla hereillä be awake
olla sukuvika run in the family
olla omillaan break even
olla pettynyt displease /dɪsˈpliːz/
olla vahdissa stand guard
olla ruodussa fall in line
Wiktionary Links