Suomi English
pieni
  • sellainen, joka tai mikä on kooltaan vähäinen
small /smɔl/, /smoːl/, /smɑl/, /smɔːl/
little /ˈlɘtl̩/, /ˈlɪtl̩/, /ˈlɪ.ɾɫ̩/, /ˈlɪtəl/
tiny /ˈtaɪni/
pieni
  • niistä fryygisen intervalleista, jotka eivät ole puhtaita
little /ˈlɘtl̩/, /ˈlɪtl̩/, /ˈlɪ.ɾɫ̩/, /ˈlɪtəl/
small /smɔl/, /smoːl/, /smɑl/, /smɔːl/
Pieni karhu
  • tähdistö, jonka alueella sijaitsee pohjoinen taivaannapa
Ursa Minor /ˌɝsə ˈmaɪnɚ/
pieni verenkierto
  • verenkierron osa, joka kulkee sydämen oikeasta kammiosta keuhkovaltimorungon kautta keuhkovaltimoihin ja sieltä edelleen keuhkoja ympäröiviin hiussuoniin, joista veri palaa sydämeen keuhkolaskimoita pitkin sydämen vasempaan eteiseen
lesser circulation
pulmonary circulation
pieni alasin stake /steɪk/
pienen pieni fractional /ˈfɹæk.ʃən.əl/
pieni terssi minor third
pieni arkana minor arcana
pieni kirjain lower case /ˈləʊ.ə(ɹ)ˌkeɪs/
Pieni leijona Leo Minor
Pieni Hevonen Equuleus
pieni kohtaus petit mal /ˌpɛti ˈmal/
pieni flyygeli baby grand
äärettömän pieni infinitesimal /ˌɪnfɪnɪˈtɛsɪməl/
maailma on pieni it's a small world
pieni vihreä mies little green man /ˌlɘtɘl ˈɡɹin ˌmɛn/, /ˌlɪtəl ˈɡɹin ˌmæn/, /ˌlɪtəl ˈɡɹin ˌman/
pieni pakaralihas gluteus minimus
pieni hätä number one
pieni olut small beer
pieni saari islet /ˈaɪ.lət/
Pieni koira Canis Minor
pieni rinta mosquito bite
pieni neuvo word to the wise
pieni hetki just a minute
pieni pyhiinvaellus 'umra
mahdollisimman pieni minimal /ˈmɪn.ɪ.məl/, /ˈmɪn.ə.məl/
Pieni punainen kirja Little Red Book
pieni laitahyökkääjä small forward
Pieni Magellanin pilvi Small Magellanic Cloud
pieni sinettikirjoitus small seal script
Wiktionary Links