Suomi English
tähti
  • painovoiman koossa pitämän aineen muodostama taivaankappale, jossa ainakin jossain sen kehitysvaiheessa tapahtuu ydinfuusiota
  • tähtiesiintyjä, suosittu esiintyjä, esimerkiksi näyttelijä tai laulaja
star /stɑː(ɹ)/, /stɑɹ/
tahti
  • toistuva tietynmittainen kappaleen osanen
bar /bɑː/, /bɑɹ/
tähti- stellar /ˈstɛlɚ/, /ˈstɛlə/
tähti-merkki asterisk /ˈæstəɹɪsk/
määrätä tahti pace /peɪs/
Kleenen tähti Kleene star
muuttuva tähti variable star
Betlehemin tähti Star of Bethlehem
Wiktionary Links