Suomi English
tulla
  • liikkua puhujaa kohti; seurata ajallisesti
come /kʌm/
arrive /əˈɹaɪv/
tulla
  • muuttua jksk, alkaa olla jtk (kts. huomautukset); puhekielisesti ilmaisee passiivia (passiivin partisiipin perfektin kanssa)
become /bɪˈkʌm/, /bəˈkʌm/, /bɪˈkʊm/
get /ɡɛt/
go /ɡɐʉ/, /ɡəʉ/, /ɡəʊ/, /ɡoʊ/
grow /ɡɹoʊ/, /ɡɹəʊ/
tulla toimeen
  • selvitä, pärjätä, säilyttää olemassaolonsa
earn living
get by
make /meɪk/
tulla toimeen
  • olla jonkun kanssa ihmissuhteessa, jossa osapuolet sietävät toisiaan tai ovat vähintään neutraaleissa väleissä
get along
get on
tulla ilmi
  • tulla tiedoksi, tulla yleiseen tietoon, paljastua, ilmetä, selvitä
come out
reveal /ɹəˈviːl/
tulla ulos kaapista
  • tunnustaa julkisesti seksuaalinen suuntautumisensa
come out of the closet
tulla mieleen
  • muistaa, keksiä, ajatella
come to mind
spring to mind
tulla esiin project /ˈpɹɒdʒɛkt/, /pɹəˈdʒɛkt/, /ˈpɹɑdʒɛkt/, /ˈpɹɑdʒˌɛkt/, /ˈpɹəʊdʒɛkt/
antaa tulla come on /ˈkʌm ˌɔn/, /ˈkʌm ˌɔːn/
tulla julki surface /ˈsɝːfəs/, /ˈsɜːfɪs/
tulla myöhä get on
tulla apuun step into the breach
tulla luokse come up
tulla väliin interpose /ˌɪn.təˈpəʊz/, /ˌɪn.tɚˈpoʊz/
tulla mukaan come along
tulla sijaan subrogate
tulla perille arrive /əˈɹaɪv/
tulla täyteen fill up
tulla tietoon transpire /tɹænˈspaɪ̯ə(ɹ)/, /tɹænˈspaɪ̯ɚ/
tulla käymään call for
tulla ontoksi hollow out
tulla voimaan come into force
tulla uutinen make news
tulla väkisin force one's way
tulla tilalle step into the breach
tulla näkyviin appear /əˈpɪə/, /əˈpiːɹ/, /əˈpiɹ/
tulla humalaan get drunk
tulla ja mennä come and go
tulla vanhaksi get on
tulla joksikin take over
mennä ja tulla come and go
tulla hulluksi crack up /ˈkɹæk ˈʌp/
tulla katumaan live to regret
tulla raskaaksi conceive /kənˈsiːv/
tulla hylätyksi bounce /baʊns/
tulla valituksi get in
tulla uudestaan call back
tulla järkiinsä come to one's senses
tulla maailmaan come into the world
tulla tulokseen excogitate
tulla juovuksiin get drunk
tulla tajuihinsa come to /ˈkʌm tu/, /kʌm ˈtu/
tulla huijatuksi fall for
ei tulla mieleen draw a blank
tulla kysymykseen available /əˈveɪləb(ə)l/
tulla kiertotietä detour /ˈdiː.tʊə(ɹ)/
tulla hyväksytyksi fly /flaɪ/
tulla juovikkaaksi streak /stɹiːk/
tulla yliopistolle come up
tulla päivänvaloon come to light
tulla luokitelluksi range /ɹeɪndʒ/
voinko tulla sisään can I come in /kən ˌaɪ kʌm ˈɪn/
tulla bar mitsvaksi bar mitzvah /ˌbɑː(ɹ)ˈmɪts.və/
tulla jonkun avuksi come to someone's aid
tulla ensimmäiseksi come first
tulla bat mitsvaksi bat mitzvah
tulla kuvaan mukaan enter the equation
tulla riippuvaiseksi addict /ˈæ.dɪkt/, /əˈ.dɪkt/
tulla epätoivoiseksi lose heart
tulla vaahtoa suusta froth at the mouth /ˈfɹɒθ ət ðə ˈmaʊθ/, /ˈfɹɔθ ət ðə ˈmaʊθ/
tulla hyvään saumaan hit the spot
tulla ulos kuorestaan come out of one's shell
tulla toimeen omillaan stand on one's own two feet
tulla esiin pimennosta come in from the cold
tulla toisiin aatoksiin come around
tulla toisiin ajatuksiin have second thoughts
oikeus tulla unohdetuksi right to be forgotten
tulla mieheksi ja vaimoksi consummate /ˈkɑnsəmət/, /ˈkɑnsəmeɪt/, /ˈkɒnsəmət/, /ˈkɒnsəmeɪt/
tulla pannuksi järjestykseen range /ɹeɪndʒ/
tulla (+ elative or ablative) come from
tulla [[täysi-ikäinen|täysi-ikäiseksi]] come of age
ei [[tulla kuuloonkaan|tule kuuloonkaan]] not on your life
alkaa [[tulla toimeen|tulla]] omillaan [[tulla toimeen|toimeen]] come into one's own
tulla ulos eject /ɪˈdʒɛkt/
tulla ylös come up
Wiktionary Links