English Lietuvių kalba
black /blæk/ juoda
Black Sea
 • an inland sea between southeastern Europe and Asia Minor
Juodoji jūra
black grouse /ˈblæk ɡɹɑʊs/
 • Lyrurus tetrix
tetervinas {m}
black swan
 • Cygnus atratus
juodoji gulbė
black kite
 • species of kite
juodasis peslys
black-necked screamer juodakaklė palamedėja
black hole /blæk ˈhoʊl/, /blæk ˈhəʊl/
 • celestial body
juodoji skylė
black caraway
 • spice
juodgrūdė
black-headed gull
 • Chroicocephalus ridibundus
rudagalvis kiras
pot calling the kettle black /ˈpɑt ˈkɔliŋ ðə ˈkɛtl̩ ˈblæk/, /ˈpɒt ˈkɔːliŋ ðə ˈkɛtl̩ ˈblæk/
 • situation in which somebody accuses someone else of a fault shared by the accuser
juokiasi puodas, kad katilas juodas
black-crowned night heron
 • Nycticorax nycticorax
naktikovas
black woodpecker /ˈblækˈwʊdpɛkə(ɹ)/
 • Dryocopus martius
juodoji meleta
Black Forest
 • German forest and mountain range
Švarcvaldas
black alder
 • Alnus glutinosa tree
juodalksnis
black ice
 • invisible film of ice
plikledis
black market
 • trade that is in violation of restrictions, rationing or price controls
juodoji rinka
black rhinoceros
 • Diceros bicornis
juodasis raganosis
black child
 • black child
negriukas
lesser black-backed gull
 • Larus fuscus
silkinis kiras
Black Death
 • 14th century pandemic outbreak
juodoji mirtis
black-and-white
 • displaying images in shades of grey/gray
nespalvotas
black coffee
 • coffee served without cream or milk
juoda kava
black-backed jackal
 • Canis mesomelas
juodnugaris šakalas
black-crested titmouse
 • Baeolophus atricristatus
melncekula zīlīte
black cherry
 • Prunus serotina
vėlyvoji ieva
black stork
 • Ciconia nigra
juodasis gandras
black redstart
 • a small passerine bird
dūminė raudonuodegė
black tern
 • black tern
juodoji žuvėdra
black bear
 • American black bear
amerikinis juodasis lokys
black-throated diver
 • Gavia arctica
juodakaklis naras
black nightshade
 • Solanum nigrum
juodoji kiauliauogė
black vulture
 • Coragyps atratus
juodasis grifas
black chanterelle
 • mushroom
paprastasis trimitėlis
black salsify
 • Scorzonera hispanica
valgomoji gelteklė
black coal
 • high quality coal
akmens anglis
Eurasian black vulture
 • Aegypius monachus
juodasis grifas
black-legged kittiwake
 • Rissa tridactyla
tripirštis kiras
Wiktionary Links