Lietuvių kalba English
man
 • įvardis
me /mi/, /miː/
žiūrėk tu man lo and behold
tu man patinki I like you
man reikia ... I need ...
English Lietuvių kalba
man [mɛn], [mɑn], [mɛən], /mæn/ vyras {m}
old man
 • elderly man
senis {m}
senelis {m}
senukas
fancy man meilužis {m}
Red Army man
 • the lowest military rank of the Red Army
raudonarmietis
give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime
 • more worthwhile to teach someone than do it for them
duok žmogui žuvį - bus sotus vieną dieną, išmok jį meškerioti - bus sotus likusį gyvenimą
Isle of Man /ˌaɪl ə(v) ˈmæn/
 • island
Meno sala
man proposes, God disposes
 • things don't always work out as they were planned
žmogus siūlo ir Dievas disponuoja
man is a wolf to man
 • humans prey upon one another
žmogus žmogui - vilkas
Man
 • genus Homo
asmuo
straw man
 • person of lesser importance
apelsinas {m}
straw man
 • doll or scarecrow
kaliausė
straight man
 • supporting comic
laiptinė
Wiktionary Links