English Lietuvių kalba
stop /stɑp/, /stɒp/
  • place to get on and off mass transport
stotelė
stop /stɑp/, /stɒp/
  • to cease moving
sustabdyti
full stop /ˌfʊl ˈstɒp/
  • The punctuation mark “.”
taškas {m}
bus stop
  • a stop for public transport buses
autobusų stotelė
Wiktionary Links